Terapia dzieci - KATARZYNA CHOCHEL KUBIAK
Wykształcenie
Moje zdjęcie

Doświadczenie zawodowe:

- Poradnia Diagnostyczno - Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży "Aga";
- Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym;
- Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich;
- Instytut Matki i Dziecka;
- Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Wykształcenie

Magister psychologii, Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii Specjalizacja Kliniczna Dziecka
Studia podyplomowe:

- Studium Psychoterapii Dzieci i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie;
- Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Kursy:

- Terapia dzieci moczących się i ich rodzin;
- Zaniedbywanie i wykorzystywanie dzieci, prewencja, rozpoznawanie i terapia;
- Psychologia i psychoterapia wobec zaburzeń osobowości;
- Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym;
- Podstawy metod rehabilitacyjnych NDT-Bobath; Nauczania Kierowanego, psychomotoryka, Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn.

Członkostwo:

- Polskie Towarzystwo Psychologiczne;
- Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka PTP;
- Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich;
- Polska Federacja Psychoterapii.

Certyfikaty:

- Certyfikat psychoterapuety nadany przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich;
- Europejski Certyfikat Psychoterapeuty nadany przez The European Association for Psychotherapy (EAP)

Superwizja:

Pracuję pod superwizją certyfikowanego terapeuty.