Terapia dzieci - KATARZYNA CHOCHEL KUBIAK
Metody pracy:

Pierwsze spotkanie odbywa się bez dziecka, zapraszam opiekunów, najczęciej rodziców, ewentualnie tylko jednego z nich. Spotkanie ma charakter wywiadu, zapoznanie się z historią rodziny, aktualną sytuacją życiową dziecka oraz poznanie jego problemów.

Następnie od jednego do pięciu spotkań z samym dzieckiem mających na celu sformułowanie diagnozy psychologicznej oraz będące próbą nawiązania z nim kontaktu.

Kolejne spotkanie z rodzicami, przedstawienie moich propozycji celów i możliwości terapii, ustalenie zasad, omówienie kontraktu terapeutycznego.

Dalsze spotkania są z samym dzieckiem, a co jakiś czas odbywają się dodatkowe rozmowy z rodzicami.