Terapia dzieci - KATARZYNA CHOCHEL KUBIAK
Zajmuję się:

A  Terapią dzieci w wieku 0-2 latka, gdy ich rodzice widzą coś niepokojącego w zachowaniu. Mogę je skonsultować i poprowadzić terapię. Na takie zajęcia oprócz dziecka zawsze zapraszam również kogoś z rodziców.

B  W przypadku dzieci starszych mam dużą wiedzę i doświadczenie w terapii dzieci:

niepełnosprawnych, upośledzonych, z problemami neurologicznymi, padaczką;

mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami;

które nie mówią;

z którymi trudno nawiązać kontakt;

nadpobudliwych (ADHD), mających trudność ze skupieniem się;

z dziecięcą depresją;

po przejściach związanych ze śmiercią osoby bliskiej i po wypadkach;

leczonych onkologicznie, urologicznie;

po przeżyciu wykorzystywania seksualnego, z trudnościami seksualnymi;

przeżywających lęki;

które są agresywne;

mających szczególne trudności w rozstaniach, o których mówi się, że są infantylne, mało samodzielne;

towarzyszę w poszukiwaniu zrozumienia cierpienia, planowaniu przyszłości.